Optimaliseer Conversies: Haal Diepere Inzichten met Heatmaps

Bij het optimaliseren van het gehele conversie proces op jouw website, is het van belang om jouw gebruikers te leren kennen. Welke informatie willen je gebruikers, en op welke manier navigeren ze jouw website? Doormiddel van het beantwoorden van deze twee vragen, is het mogelijk om jouw website te optimaliseren op basis van de doelgroep die vaak jouw website bezoekt. Inzicht krijgen in de gebruikers die jouw website bezoeken kan op veel verschillende manieren. Echter is een relatief goedkope en eenvoudige manier het gebruik maken van heatmaps. In dit artikel leggen we jou uit welke inzichten je uit een heatmap kan halen en hoe je deze kan toepassen om de conversies op jouw website te verhogen. 

Welke soorten heatmap zijn er?

Er zijn veel verschillende tools die voor jouw website heatmaps kunnen genereren, zoals: Hotjar, Mouseflow en Tableau. Deze tools kunnen voor jou drie verschillende soorten heatmaps genereren. Elke soort heatmap brengt weer een andere set aan data met zich mee waar je verscheidende conclusies uit kan trekken.

Klik-heatmaps

Doormiddel van een klik-heatmap is het mogelijk om te zien waar een gebruiker op jouw website heeft geklikt. Doormiddel van de kleuren die zich op de heatmap bevinden krijg je een duidelijk beeld op welke elementen er relatief veel, of juist weinig wordt geklikt. Deze heatmap brengt op een overzichtelijke manier naar voren welke elementen op jouw website, je doelgroep belangrijk vinden.

Beweging-heatmaps

Een beweging-heatmap laar zien hoe gebruikers hun muis bewegen over jouw website heen. Uit meerdere verschillende onderzoeken is gebleken dat de resultaten van een beweging-heatmap grotendeels overeenkomt met Eye-tracking. Doormiddel van deze heatmap is het mogelijk om na te gaan welke delen van jouw website opvallen, en welke juist niet.

Scroll-heatmaps

Een scroll-heatmap laat zien hoe ver jouw gebruikers naar beneden scrollen op een pagina. Met behulp van deze heatmap kan je inzicht krijgen of gebruikers bepaalde elementen, die lager op jouw website staan wel of niet in beeld krijgen. 

Heatmaps combineren

De verschillende heatmaps geven allemaal op hun eigen manier nuttige inzichten. Echter door een combinatie van verschillende heatmaps in te zetten zal je nog diepere inzichten voor jezelf kunnen creëren. Door bijvoorbeeld een scroll-heatmap en een klik-heatmap te combineren, is het mogelijk om na te gaan welk percentage van de gebruikers een bepaald element in beeld hebben gekregen, en daarna daadwerkelijk hierop geklikt hebben.

Hoe haal je nuttige data uit heatmaps?

Bij het optimaliseren van jouw website is het allereerst van groot belang om op een gestructureerde manier te werk te gaan. Doormiddel van een gestructureerde aanpak, zorg je ervoor dat de verwachtingen die jij en de mensen om je heen van jou hebben, ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Er zijn verschillende methodes om inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen. Het analyseren van heatmaps valt onder een van deze methodes. Om dit dan ook op een structurele manier aan te pakken raden wij de volgende volgorde aan: Pijnpunten van de website vaststellen, doelen opstellen, heatmap tool inzetten, heatmaps analyseren, hypotheses opstellen en als laatste inzichten testen.

1. Pijnpunten van de website vaststellen

Voordat je een heatmap tool zijn werk kan laten doen op jouw website, is het eerst van belang om te kijken naar welke pagina’s van jouw website de meeste winst te behalen valt. Je wil er natuurlijk voor zorgen dat je potentiele knelpunten in de funnel analyseert. Duik eerst eens diep in de data van tools zoals Google Analytics. Zie je bijvoorbeeld dat in een specifieke stap van de costumer journey het bouncepercentage bijzonder hoog is. Dan is het van belang om deze belangrijke pagina te optimaliseren.

2. Doelen opstellen

Wat wil je bereiken doormiddel van het analyseren van de heatmap? In de eerste stap heb je achterhaalt op welke pagina’s de meeste winst te behalen valt. In deze stap gaan we bedenken welke inzichten je wilt verkrijgen vanuit de heatmaps.

Voorbeelden van doelstellingen:

  • Achterhalen waarom er zoveel gebruikers afhaken bij deze stap in de funnel
  • Inzichten krijgen in het deel van bezoekers dat een specifiek element op jouw website gebruikt
  • Achterhalen of het doel van jouw gebruikers daadwerkelijk overeenkomt met het doel van jouw website

3. Laat je heatmap tool werken

Zoals eerder in dit artikel beschreven, zijn er verschillende tools die heatmaps voor jouw website kunnen genereren. Zorg dat je van tevoren goed op de hoogte bent van de verschillende functionaliteiten van de verschillende tools. Op basis hiervan maak je een keuze van welke tool je wil gebruiken die aansluit op jouw doelen. Houdt daarbij ook in de gaten wat het maximaal aantal opnames is dat bij de verschillende abonnementen hoort.

4. Heatmaps analyseren

Bij het analyseren van heatmaps is het van belang om het doel dat je eerder gezet hebt centraal houdt. Naast dat je in deze stap opzoek gaat naar antwoorden op het door jouw gestelde doel, zal je hoogstwaarschijnlijk ook veel nieuwe inzichten ontdekken waar je van tevoren niet aan gedacht had.

5. Hypothese opstellen

Stel nu op basis van je gevonden inzichten een of meerdere hypotheses op. Deze gemaakte hypotheses zijn in de volgende stap te verifiëren, op deze manier kan je controleren of de door jou genomen stappen daadwerkelijk je website verbeteren. Een correct gemaakte hypothese bestaat uit drie elementen:

  • Een attribuut
  • Een vergelijking
  • Een meetbare uitkomst

6. Inzichten testen

Doormiddel van de heatmaps heb je verschillende inzichten verkregen naar verbeter punten voor jouw website. Echter om deze problemen op te lossen, zijn er vaak meerdere verbeteringen nodig op verscheidende aspecten van jouw website. Om daadwerkelijk te ontdekken of de door jou gemaakte verbeteringen daadwerkelijk hebben geholpen, is een A/B test van groot belang. 

Conclusie

Heatmaps zijn een krachtig instrument om diepere inzichten te verkrijgen in het gedrag van jouw websitegebruikers. Door verschillende soorten heatmaps te combineren en een gestructureerde aanpak te volgen, kun je pijnpunten in jouw conversieproces identificeren en gerichte verbeteringen doorvoeren. Vergeet niet om hypotheses op te stellen en deze te testen met A/B-tests om daadwerkelijke verbeteringen te meten.

Veelgestelde vragen over heatmaps

Er zijn verschillende tools beschikbaar voor het genereren van heatmaps, waaronder Hotjar, Mouseflow en Tableau. Deze tools kunnen verschillende soorten heatmaps produceren om inzicht te krijgen in het gebruikersgedrag op jouw website.

Er zijn drie belangrijke soorten heatmaps: klik-heatmaps, beweging-heatmaps en scroll-heatmaps. Klik-heatmaps tonen waar gebruikers op je website klikken, beweging-heatmaps laten zien hoe gebruikers hun muis over de pagina bewegen, en scroll-heatmaps tonen hoe ver gebruikers naar beneden scrollen op een pagina.

Het verkrijgen van nuttige gegevens uit heatmaps vereist een gestructureerde aanpak. Begin met het identificeren van pijnpunten op je website, stel doelen op, gebruik een heatmaptool, analyseer de heatmaps, stel hypotheses op en test deze met A/B-tests om verbeteringen te meten.

Het combineren van verschillende heatmaps, zoals klik- en scroll-heatmaps, biedt diepere inzichten in het gedrag van gebruikers. Hiermee kun je bijvoorbeeld bepalen hoeveel gebruikers een specifiek element hebben gezien en erop hebben geklikt, wat waardevolle informatie kan opleveren voor optimalisatie.

Een A/B-test is essentieel om de effectiviteit van de voorgestelde verbeteringen te meten. Hiermee kun je beoordelen of de aanpassingen daadwerkelijk bijdragen aan het verhogen van conversies en de algemene prestaties van je website verbeteren. Het biedt concrete gegevens om je strategie te valideren.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.